TRANSNATIONAL SOCIAL
SERVICES

TRANSNATIONAL SOCIAL SERVICES e проект
по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Българо-германски перспективи върху миграцията в ЕС и резултати от проекта

Събитието е на български език със симултанен превод на немски език

Описание на проекта

Как да се предоставят социални консултации на мобилни лица, движещи се свободно в рамките на Европейския съюз с цел трудова заетост? Този въпрос се разглежда в рамките на проекта “Транснационални социални услуги” по програма “Еразъм+” на Европейския съюз.

Еразъм+

Партньори

Събития

Предстоящо професионално обучение

Българо-германски перспективи върху миграцията в ЕС и резултати от проекта

Онлайн събитие: Семинарът е на български език със симултанен превод на немски език.

13 април 2023

ZOOM

Списък на професионалните обучения

Партньори