Събития

Професионално обучение в Русе

Рамковите условия за социална работа в България: социална политика, трудово право, миграция и културно многообразие

20.09.2022 – 21.09.2022

Канев Център, Русенски университет “Ангел Кънчев”,
ул. „Студентска“ 8, 7017 ж.к. Студентски град, Русе

Човешките права и ролята на социалните работници

Интерактивна работа върху социално консултанство на основата на човешките права.

27.10.2022

Zoom

Консултиране в социалната работа – как да включим потребителите на услуги да сътрудничат активно

Интерактивна работа върху: Консултиране в социалната работа – как да включим потребителите на услуги да сътрудничат активно

09.12.2022

Zoom

Миграция и социална работа във
Федерална република Германия: Достъп на гражданите на Европейската общност
до немската социална система

Хибридно събитие: Семинарът ще предостави информация за контекста, в който работят мобилните мигранти в Германия, включително правната рамка, социалните политики, институционалните отговорности на регионално и местно равнище, ежедневната практика и случаите, с които се сблъскват социалните работници в Германия.

14 – 15 февруари 2023

Хамбургски университет за приложни науки, Александерщрасе 1, 22399 Хамбург, зала „Гледка към Алстер” (10.27)

Дигитално ориентиране – използване на онлайн инструменти за работа с обществеността и информация за търсещите ориентиране

Модератор на семинара: д-р Стоянка Черкезова, ИИОЗ

24.03.2023

Zoom

Една година от проект„Transnational Social Services“ – Българо-германски перспективи върху миграцията в ЕС

Модератор на семинара: д-р Стоянка Черкезова, ИИОЗ

28.04.2023

Zoom