Описание на проекта

TSS

Как да се предоставят социални консултации на мобилни лица, движещи се свободно в рамките на Европейския съюз с цел трудова заетост? Този въпрос се разглежда в рамките на проекта “Транснационални социални услуги” по програма “Еразъм+” на Европейския съюз. От юни 2022 г. до май 2023 г. екип от изследователи и социални работници от Хамбург (Германия) и София и Русе (България) ще разработва практически концепции за професионална подкрепа в транснационален контекст.

В рамките на шест семинара специалистите по социална работа ще получат допълнително обучение по теми, свързани с консултирането на мобилни граждани на ЕС. Дългосрочната цел на програмата е да се изгради мрежа в началните и целевите страни на миграцията и по този начин да се подпомогне консултирането на място.