Професионално обучение в Русе

20 Септ 22 | 21 Септ 22

Тема: Рамковите условия за социална работа в България: социална политика, трудово право, миграция и културно многообразие

Място на събитието: Канев Център, Русенски университет “Ангел Кънчев”,
ул. „Студентска“ 8, 7017 ж.к. Студентски град, Русе

Дати: 20.09.2022 – 21.09.2022

В рамките на проекта ни по програма Еразъм+ “Транснационални социални услуги” организираме конференция в Русе/България на 20 и 21 септември: „Рамковите условия за социална работа в България: социална политика, трудово право, миграция и културно многообразие“.
На това първо събитие експерти от областта на социалните науки и политика ще направят въведение в българската социална система и ще бъдат на разположение за въпроси. 
Информацията, представена по време на конференцията, и възможността за създаване на контакти биха били полезни за тези от Вас, които подпомагат търсещите мобилни консултации в и от България.

Хибридно събитие: Можете да участвате на живо в Русе или онлайн чрез линк, който ще Ви предоставим малко преди събитието. Мероприятието ще се проведе на български език със симултанен превод на немски език. 

Програма: 
Вторник, 20 септември 2022 г., сутрин: фокус върху социалната политика, трудовото право, миграцията. 
Сряда, 21 септември 2022 г., сутрин: фокус върху културното многообразие и уязвимите групи

Кой, къде, как – агенти на социални услуги и социално подпомагане в Русе

Доклад за първото обучение в рамките на Проект ERAMSUS+ ” TSS – Transnational Social Services “. Русе (България), 20 – 23 09.2022 г.

Първият етап  на проекта TSS – Transnational Social Services вече е зад гърба ни: пътуване на експерти до Русе, България, с двудневна хибридна конференция, кръгла маса и няколко срещи на място за създаване на контакти.

От май 2022 г. екипът на TSS усилено подготвяше първия етап и на 20 септември най-накрая моментът дойде: професионалното обучение в Русе започна по план! Освен партньорските организации, в програмата активно участваха Регионалната служба по заетостта, Професионалната гимназия в Бяла, както и Български Червен кръст и регионалната структура на Каритас в област Русе. Участие взеха и представители на Дирекция социално подпомагане, на КНСБ в Русе, както и на Русенския университет “Ангел Кънчев” . От Хамбург пристигнаха служители от различни организации на Диакония, както и от нестопанската организация “Arbeit und Leben”.

Повишаване на осведомеността за причините и последиците от емиграцията от България

През първия ден в рамките на хибридната конференция в Канев център на Русенския университет д-р Стоянка Черкезова (ИИНЧ, София) представи анализ на социално-икономическата ситуация в България със специален акцент върху неравенствата в труда и заетостта. В лекцията си д-р Черкезова посочи и причините, и последиците от емиграцията от България, както и връзката между етническата принадлежност и миграцията. Друг важен аспект е въпросът как хората се информират при подготовка за миграция. След това местните правителствени и неправителствени служби в областта на труда и социалното подпомагане имаха възможност да представят своите услуги.

Интересът на многобройните онлайн участници от Хамбург насочи дискусията към аспектите на социалното законодателство и правната рамка на програмите за борба с дискриминацията в България. Както беше показано, българското общество и особено работещите в социалния сектор са изправени пред предизвикателството да реагират в твърде кратки срокове на постоянно променящата се условия и от това страда устойчивостта при планирането. Като положителна тенденция беше подчертан процесът на  уеднаквяване на европейските стандарти за равенство.

В следобедните часове участващите на живо се събраха този път на кръгла маса, на която оживено беше обсъдено положението на мобилните граждани от България. Фокусът беше поставен върху информацията, от която се нуждаят потенциалните мигранти, как може да се достигне до тях и как да получава адекватна информация при търсене на работа в чуждата страна. В процеса на работа станаха ясни не само различните възприятия на целевата група,  спецификите на емиграция и имиграция, но и необходимостта от транснационално сътрудничество за по-устойчива подкрепа, особено на онези групи, които са уязвими още преди емиграцията. В края на следобедната програма групата от Хамбург беше поканена да посети Регионалната служба по заетостта и да разговаря със служителите за приликите и разликите в подкрепата на търсещите работа.

Първият ден на обучението завърши с обиколка на стария град в Русе, един от най-важните градове в България, разположен на река Дунав и непосредствено до границата с Румъния.

Първи ден от хибридната конференция в Русе

Примери за ежедневна дискриминация, както и успешни примери за съвместен живот в мултиетническото българско общество.

Вторият ден на обучението започна с впечатляваща по обем и дълбочина информация за етническите малцинства в България. Професор Илона Томова (ИИНЧ, София) вдъхнови участниците в хибридната конференция не само с историческия и социологическия си анализ, но и с ангажираното назоваване на актуалните предизвикателства в социалното съжителство на различните групи от населението на България. Тя даде задълбочен поглед върху несъответствието на правната рамка със структурната и ежедневна дискриминация, с която се сблъскват членовете на малцинствените групи.

Добър пример за успешното преодоляване на предизвикателствата гостите от Хамбург можаха да видят същия следобед при посещение на Бяла, град недалеч от Русе със сравнително голямо ромско малцинство. Персоналът на професионалната гимназия в Бяла представи училищния живот в една мултиетническа общност.  Успехът на работата се дължи най-вече на връзката, която се е изградила между учителите, медиаторите, учениците и техните семейства. Медиаторите помагат на учениците с домашните работи и мотивацията, посредничат между родителите, учителите и учениците и задават ролеви модели.

Училището има дълъг списък от успешно завършили ученици. Гимназията успява да запази тази тенденция дори по време на пандемията, както и да осъществи прехода към цифрово обучение главно със собствени средства, благодарение на високата ангажираност на учителите и медиаторите. В разговора стана ясно, че подготовката за емиграция досега почти не е била част от учебната програма, въпреки че много от учениците мигрират след дипломирането си. Сред тях дори има голям брой ученици, които прекарват значително време в чужбина по време на обучението си. Голямо предизвикателство от педагогическо и дидактическо естество е разпределянето им по класове според нивото им на знания и успешното им завършване на училище.

Втори ден от хибридната конференция в Русе

Прилики и разлики в системата за социални грижи в Германия и България.

Запознаването със социалните проекти в Русе продължи на третия и четвъртия ден от обучението, когато партньорът по проекта BRTMI се представи в своите помещения и ги предостави за среща с персонала на Каритас и Червения кръст.

Първите ефекти от пътуването се усетиха още по време на заключителните дискусии. Пресните впечатления и познания на групата от Хамбург върху социалната система в България и върху разликите в грижите за населението доведе до сравнения между Германия и България. От друга страна, българските организации проявиха голямо любопитство да научат повече за системата в Германия и за положението на мобилните граждани от България в Хамбург.

Надяваме се, че следващите събития в рамките на проекта ще разкрият още потенциали за транснационално сътрудничество в областта на социалните услуги .

Трети ден от хибридната конференция в Русе

Програма

20 Септемви 2022

9:15 – 10:30
Лекция: Социално-икономическа ситуация на българските граждани. Неравенства в областта на труда и заетостта 
Доц. д-р Стоянка Черкезова (Институт за изследване на населението и човека при БАН) 

10:45 – 11:25
Лекция: Социалното законодателство в България: правни структури и практическо отражение *
Представители на Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Русе и Дирекция “Социално подпомагане” – Русе

21 Септемви 2022

10:00 – 10:30
Лекция: Културно разнообразие, идентичност и интеркултурна чувствителност (включително уязвими етнически и други малцинства) Част 1*
Проф. д-р Илона Томова (ИИНЧ, София)

11:15 – 11:45
Лекция: Културно разнообразие, идентичност и интеркултурна чувствителност (включително уязвими етнически и други малцинства) Част 2*
Проф. д-р Илона Томова (ИИНЧ, София)