Консултиране в социалната работа – как да поканим потребителите на услуги за сътрудничество?

09 декември 2022

Days
Hours
Minutes
Second

Тема: Консултиране в социалната работа – как да поканим потребителите на услуги за сътрудничество?

Адрес: Zoom

Дата: 9 декември, 09:00-13:00 (CET, немско време) 10:00-14:00 (EET, българско време)

Модератор: проф. д-р. Яна Моле, Университет за Приложни Науки – Бремен

Във втория онлайн семинар продължаваме обмена на опит между социални работници и участници от неправителствени организации и публичния сектор от България и Германия, за да задълбочим сътрудничеството и да научим повече един за друг. С общите усилия на всички участници ще изследваме въпроси като: Какво имаме предвид, когато говорим за успешно социално консултиране? Как можем да подкрепим клиентите да направят информиран избор и да ги подпомогнем в развитието на тяхната перспектива? Как да се справим с противоречивите интереси между институционалната /социалната/ структурна рамка и решенията на нашите клиенти? Какви методи са приложими и как можем да ги използваме в ежедневната практика? Какви са примерите за добри практики, които искаме да споделим?
Съдържанията от семинара и контактите могат да бъдат полезни за работата на тези от вас, които подкрепят мобилни лица, търсещи консултация в и от България.
За TSS: проектът се фокусира върху изграждането на мрежи и обучението на социални работници от България и Германия. Той се изпълнява съвместно от Диакония, Хамбург и Университета за приложни науки, Хамбург в Германия и партньорските организации Българо-румънски трансграничен институт по медиация и Институт за изследване на населението и човека при БАН в България.
В рамките на проекта ще има и други публични събития, информация за които ще бъде изпратена своевременно.

Онлайн събитие: Можете да участвате чрез линк към платформата за видео комуникация Zoom, който ще ви изпратим кратко преди събитието.
Работен език – български, осигурен е симултанен превод на немски.

Програма: Комбинация от кратки презентации и групови дискусии ще помогне за обмяна на опит от немската и българската практика.

Програма на втория дигитален уъркшоп

“Консултиране в социалната работа – как да поканим потребителите на услуги за сътрудничество?”

Време
(българско)
Тема
10:00 – 10:10Приветствие и въведение: целите на този семинар
10:10 – 10:30Представяне на програмата и участниците
Мая Михайлова (БРТИМ)
10:30 – 11:00Какво е консултиране в социалната работа?
Какво разбираме, когато говорим за консултиране в социалната работа? Какви са целите и ограниченията?
Проф. д-р Яна Молле (Университет за приложни науки, Бремен)
11:10 – 11:40Работа в малки групи: Обмяна на опит по въпросите на консултирането в социалната работа в контекста на практиката в Германия и България
11:40 – 12:10Споделяне на важни въпроси и мнения между участниците:
12:10 – 12:30Почивка
12:30 – 13:00Защо сътрудничеството с клиентите е незаменимо?
Проф. д-р Яна Молле (Университет за приложни науки, Бремен)
13:00 – 13:30Работа в малки групи: Обмяна на идеи как да подкрепим потребителите на услуги да станат (отново) ееспособни в немски и български контекст
13:30 – 13:45Резюме на споделените идеи от участниците
Проф. д-р Яна Молле (Университет за приложни науки, Бремен)
13:45 – 14:00Обобщение
Мая Михайлова (БРТИМ)
Присъединете се

Консултиране в социалната работа – как да включим потребителите на услуги да сътрудничат активно