Миграция и социална работа във
Федерална република Германия: Достъп на гражданите на Европейската общност
до немската социална система

14.02.2023 | 15.02.2023

Days
Hours
Minutes
Second

Title: Миграция и социална работа в Германия: достъп на граждани на Европоейски съюз до германската система за социално подпомагане

Address: Хамбургски университет за приложни науки, Александерщрасе 1, 20099 Хамбург, зала „Versammlungsstätte”

Date: 14 – 15 февруари 2023

Модератори:
Сангита Фагер (Дякония, Хамбург);
Д-р Христо Карабаджаков (Хамбургски университет за приложни науки)

В рамките на проекта “Транснационални социални услуги” по програма “Еразъм+” организираме конференция в Хамбург на тема “Миграция и социална работа в Германия: достъп на граждани на ЕС до германската система за социално подпомагане”. В сътрудничество с Диакония Хамбург и Хамбургския университет за приложни науки в Германия, както и с Българо-румънския институт за трансгранично посредничество и Института за изследване на населението (ИИНЧ) към Българската академия на науките в България, проектът TSS събира институции и експерти от България и Германия за обмен на информация относно нуждата от подкрепа и конкретна помощ за мобилните граждани от Европейския съюз, както и за насърчаване на съвместната работа на консултантите.

Хибридно събитие: Семинарът ще предостави информация за контекста, в който работят мобилните мигранти в Германия, включително правната рамка, социалните политики, институционалните отговорности на регионално и местно равнище, ежедневната практика и случаите, с които се сблъскват социалните работници в Германия. Събитието повдига въпроса за предлагане и развитие на социални услуги в транснационален контекст и какво трябва да знаят социалните работници един за друг.

Програма: Две хибридни сесии
Вторник, 14 февруари 2023 г., преди обед: фокус върху системата за социално подпомагане по отношение на миграцията и значението на принципа на субсидиарност, както и история на миграцията в Германия (от набирането на работници от други страни през 60-те години на миналия век до свободата на движение в Европейския съюз)
Сряда, 15 февруари 2023 г., преди обед:
фокус върху имиграцията в Европейския съюз, достъпа на гражданите на
Европейския съюз до системата за социално подпомагане, пазара на труда, здравеопазването и образованието.

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

“Миграция и социална работа във Федерална република Германия: Достъп на гражданите на Европейската общност до немската социална система”

14.02.2023, вторник

Time
(EET, Българско време)
Тема
10:00 – 10:15Начало
10:15 – 10:30Откриване на конференцията „Миграция и социална работа във Федерална република Германия: достъп на гражданите на Европейската общност до немската социална система“
Сангита Фагер (Дякония, Хамбург)
Д-р Христо Карабаджаков (Университет за приложни науки, Хамбург)
10:35 – 11:00Лекция: Основни ползи от социалното осигуряване – преодоляване на пречките пред достъпа чрез социално консултиране
Проф. д-р Харалд Анзен (Университет за приложни науки, Хамбург, департамент „Социални дейности“)
11:10 – 11:15Дискусия
11:20 – 11:50Лекция: Германия като страна на имиграцията – между привличането и възпирането на мигранти
Д-р Мари–Терезе Хай Ахмад (Дружество за иновативни социални изследвания и социално планиране GISS e.V.) 
11:50 – 12:05Дискусия
12:05 -12:30Пауза
12:30 – 13:00Подиумна дискусия:
проф. д-р Харалд Анзен (Университет за приложни науки, Хамбург, департамент „Социални дейности“),
д-р Мари–Терезе Хай Ахмад (Дружество за иновативни социални изследвания и социално планиране GISS e.V.),
Петер Огон (Дякония Хамбург, ръководител на отдел „Осигуряване на препитанието“),
Доц. д-р Стоянка Черкезова (Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ), БАН, София), проф. д-р Илона Томова (ИИНЧ, БАН, София)
13:00 -13:30Заключителна дискусия с публиката

15.02.2023, Сряда

Time
(EET, Българско време)
Тема
10:00 – 10:15Начало
10:15 – 10:30Откриване на конференцията „Миграция и социална работа във Федерална република Германия: достъп на гражданите на Европейската общност до немската социална система“
Сангита Фагер (Дякония, Хамбург)
Д-р Христо Карабаджаков (Университет за приложни науки, Хамбург)
10:30 – 11:00Лекция: Право на гражданите на ЕС на свободно движение и право на социални помощи
Нина Белау (Дякония Хамбург/Консултации за граждани от Източна Европа, референт по социалноправови въпроси)
11:00 – 11:30Лекция: Източноевропейските работници на пазара на труда в Хамбург със специален акцент върху българските граждани. Представяне на Консултативен център за европейски мобилни работници
(Лена Томбанзен, ръководител на Консултативен център за европейски мобилни работници)
11:30 – 12:00Пауза 
12:00 – 12:30Лекция: Децата и младежите от турскоезичното малцинство от България и Румъния в германската социална и образователна система на примера на Хамбург-Вилхелмсбург
13:30 – 13:00Дискусия
Join Us

Миграция и социална работа във Федерална република Германия: Достъп на гражданите на Европейската общност до немската социална система

* You need to confirm registration from link sent to your email.

Livestream

*If you are going to join with your smart phone, You need to download ZOOM application.

Android
Apple