Диакония, Хамбург

Диакония, Хамбург, Регионална асоциация на Вътрешната мисия (Diakonisches Werk Hamburg (DW HH), Landesverband der Inneren Mission e.V.), е организацията, която обединява доброволните социални дейности на протестантската църква в Хамбург и отговаря за около 340 юридически независими организации с 1760 социални институции и услуги. Тя е доставчик на социална работа с услуги в целия Хамбург в областта на осигуряване на препитание, миграция и социална работа с жени, семейства и възрастни хора.
Центровете на Диакония, Хамбург включват миграционни консултативни центрове за пълнолетни лица, интеграционни центрове, консултативен център за признаване на дипломи, придобити в чужбина, специализиран консултативен център за наскоро имигрирали граждани на ЕС и улична социална работа за бездомни граждани на ЕС. От 2012 г. отделът за работа в партньорство насърчава създаването на мрежи от организации от България, Румъния и Полша.

Сътрудници

г-жа Сангета Фагер

Ръководител на проекта

Е социален учен, работещ в областта на миграцията, равенството между половете и ориентацията към многообразието в социалните институции. От няколко години работи в областта на транснационалната социална работа, като свързва организации и хора в социалните услуги в различни държави с цел подобряване и улесняване на достъпа на бедните и маргинализираните хора.
Работи и като обучител по въпросите на многообразието. Тук тя се фокусира върху повишаване на чувствителността към необходимостта от културна възприемчивост, застъпничество срещу расизма и дискриминацията, равенство между половете и интегративен подход при предоставянето на услуги.
Мотивацията и ориентацията в работата ѝ е да разширява възможностите на хората да водят достоен и благополучен живот.

За контакти: fager@diakonie-hamburg.de
г-жа Велина Вебер

Велина Вебер работи в Диакония, Хамбург от 2014 г. насам. В момента тя работи като социален консултант в проект, който консултира и подкрепя новопристигнали хора от ЕС (основно от България, Полша и Румъния), които са бездомни, в риск от бездомност или принадлежат към друга уязвима група. В допълнение към социалното консултиране Велина Вебер отговаря в проекта за резерва от доброволци, както и за фокуса върху антидискриминацията.

За контакти: weber@diakonie-hamburg.de