Една година от проект „Transnational Social Services“ – Българо-германски перспективи върху миграцията в ЕС

28.04.2023

Days
Hours
Minutes
Second

Тема: Една година от проект „Transnational Social Services“ – Българо-германски перспективи върху миграцията в ЕС

Адрес: Zoom

Дата: 28.04.2023
Време:
09:00-13:00 ч. (централноевропейско време, немско време)
10:00-14:00 ч. (източноевропейско време, българско време)

Модератор: Мая Михайлова

Уважаеми колеги и интересуващи се,
Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителната ни конференция “Една година проект „Транснационални социални услуги“ – българо-германски перспективи върху миграцията в ЕС и резултати от проекта” по програма “Еразъм+.
Проектът се осъществява в сътрудничество на Диакония Хамбург и Хамбургския университет за приложни науки в Германия, както и с Българо-Румънски трансграничен институт по медиация (БРТИМ) и Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) към Българската академия на науките в България.
В продължение на една година проектът TSS събираше на едно място институции, социални работници, работници на терен и експерти от България и Германия, проучваше нуждите от подкрепа, изграждаше капацитет в социалните системи в двете страни, споделяше опита на експерти в подкрепата на мобилни граждани на ЕС и насърчаваше работата в мрежа между консултантите.
В нашата заключителна конференция бихме искали да разгледаме как се възприема и как въздейства миграцията от България към Германия от перспективата на двете европейски страни. Поканихме Марина Лякова (Университет Карлсруе) и Линка Тонева-Методиева (Тръст за социална алтернатива) да споделят своите изследвания и опит: Как се възприемат емиграцията към Германия и завръщащата се миграция към България? Ще дискутираме също някои от положителните и отрицателните социални ефекти на миграцията и политическите реакции спрямо нея, както и каква е перспективата на самите мигранти?
Във втората част искаме да споделим новите познания в рамките на проекта TSS, и да обсъдим как те могат да бъдат използвани в подкрепа на безопасната мобилност.

Онлайн събитие: Можете да участвате онлайн чрез връзка, която ще ви предоставим малко преди събитието.
Събитието ще се проведе на български език със симултанен превод на немски език.

ВремеТема
10:00
българско време
Приветствие и въведение:
Заключителна конференция: Натрупан опит и научени уроци
Представяне на лекторите и програмата на конференцията
д-р Марина Лякова (Университет в Карлсруе): 
Миграция и мобилност между България и Германия:
Настоящи предизвикателства и възможни решения
Линка Тонева-Методиева (Тръст за социална алтернатива):
Миграцията и икономически уязвимите групи в България: Възможности, предизвикателства и перспективи за пълноценна професионална реализация
11:20 – 11:45
българско време
Дискусия
11:45 – 12:00 българско времеКафе-пауза
12:00 – 12:30 българско времеД-р Стоянка Черкезова (ИИОЗ) и д-р Хрсито Карабаджаков (ХАУ)
Проектът TSS:
Транснационалните социални услуги като отговор на мобилността в Европа. Натрупан опит и научени уроци в рамките на едногодишния проект
12:30 – 13:30 българско времеПанелна дискусия:
Какво е нужно, за да бъдат миграцията и мобилността безопасни за уязвимите групи, и как транснационалното сътрудничество може да допринесе за постигането на тази цел?
Панел: Д-р Илона Томова, д-р Марина Лякова, д-р Христо Карабаджаков, Велина Вебер (Диакони Хамбург), Камелия Кожухарова (Регионална дирекция за социално подпомагане Русе),
Модерация: Сангета Фагер
13:30-14:00
българско време
Обобщение
Join Us

Една година от проект „Transnational Social Services“ – Българо-германски перспективи върху миграцията в ЕС

* You need to confirm registration from link sent to your email.

Livestream

*Ако използвате Вашият мобилен телефон или таблет, ще е необходимо да инсталирате приложението ZOOM на Вашето устройство.

Android
Apple