Материали от събития

Наръчник по проект „Транснационални социални услуги“

„Наръчник по проект „Транснационални социални услуги“ – една година на интензивен обмен:

В този наръчник доц. д-р Стоянка Черкезова и д-р Христо Карабаджаков обобщават опитите и намеренията от една година интензивен обмен между Русе, София (България) и Хамбург (Германия) в проекта “Транснационални социални услуги“ (ТСУ).

През тази една година се проведоха две хибридни конференции в Русе и Хамбург, както и четири дигитални събития и две проектни посещения. Това даде възможност да се научи повече за социалните системи и законодателството и да се разбере повече за социалната работа в двете страни. Мрежата от представители на институциите и НПО в двете страни беше разширена, а трансграничното сътрудничество в социалното консултиране се засили. Участващите организации успяха да интегрират придобитите знания в своята работа и съответните им мрежи.

Проектът показва колко необходимо е транснационалното сътрудничество и колко важно е да се знае повече за съответната система, както и начините на работа. Ангажираната социална застъпническа дейност отвъд националните граници може да допринесе за подобряване на положението на уязвимите групи. Стана ясно, че цифровите услуги са изключително полезни за осъществяване на обмен и консултиране на разстояние, но в същото време се препотвърди, че срещите в реалния живот са основата за добро сътрудничество.

Наръчникът е написан на български език и след това преведен на немски език. Неговите окончателни варианти са резултат от съвместните усилия на всички членове на екипа на проект ТСУ. Той дава представа за осъществения обмен, проведените конференции и проектните посещения и показва как може да се изгради мрежа.

Направена е първата крачка – сега е време да се развият контактите и да се надгради натрупания опит.“

Професионално обучение в Русе

Социално-икономическа ситуация на българските граждани. Неравенства в областта на труда и заетостта

доц. д-р Стоянка Черкезова

От дата: 20-21.09.2022

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Агенцията по заетостта- ефективен посредник на пазара на труда за всички хора

Румяна Бонева и Дарина Михайлова, ДРСЗ – Русе

От дата: 20-21.09.2022

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Социалното законодателство в България – правни структури и практическо отражение

Цветелин Симеонов, Светлана Димова и Нина Димитрова, ДСП – Русе

От дата: 20-21.09.2022

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Социални услуги в подкрепа на човешкото развитие и достойнство

Теодора Герганова, РКО “Каритас”

От дата: 20-21.09.2022

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Културно разнообразие, идентичност и интеркултурна чувствителност

проф. д-р Илона Томова

От дата: 20-21.09.2022

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.