Видео материали от събития

Професионално обучение в Русе

Социално-икономическа ситуация на българските граждани. Неравенства в областта на труда и заетостта

доц. д-р Стоянка Черкезова

От дата: 20-21.09.2022

Агенцията по заетостта- ефективен посредник на пазара на труда за всички хора

Румяна Бонева и Дарина Михайлова, ДРСЗ – Русе

От дата: 20-21.09.2022

Социалното законодателство в България – правни структури и практическо отражение

Цветелин Симеонов, Светлана Димова и Нина Димитрова, ДСП – Русе

От дата: 20-21.09.2022

Социални услуги в подкрепа на човешкото развитие и достойнство

Теодора Герганова, РКО “Каритас”

От дата: 20-21.09.2022

Културно разнообразие, идентичност и интеркултурна чувствителност

проф. д-р Илона Томова

От дата: 20-21.09.2022