HAW Hamburg

Университетът за приложни науки в Хамбург (HAW Hamburg), Германия, е един от най-големите и реномирани университети за приложни научни изследвания и образование в Германия. Наша запазена марка е практическата насоченост на научната дейност: теорията от лекциите се преподава в приложни формати, учебните проекти се изпълняват под формата на практически проучвания, а по време на цялостния учебен цикъл търсим тясно сътрудничество с индустрията, практиката и политиката, което осигурява пряка връзка с бъдещата сфера на работа. Бакалавърските и магистърските програми на факултета по бизнес и социални науки се обръщат към важни обществени теми като икономическата динамика, глобалната конкуренция, социалната справедливост и сигурността. В рамките на факултета катедра „Социална работа“ се фокусира върху интердисциплинарен анализ на практики на социално изключване и върху концепции за насърчаване на социалното включване при в условията на несигурност и нестабилност.

Образователната програма в катедра “Социална работа” подготвя студентите за редица професии в социалния сектор – като например работа с деца и младежи, работа с правонарушители и наркозависими, както и работа с болни и възрастни хора или в областта на социалния мениджмънт. Интегрираният в следването стаж, както и учебните проекти осигуряват постоянен контакт с бъдещото работно място. Така студентите получават допълнителни шансове за реализация на работния пазар поради завишеното търсене на професионални кадри.

Сътрудници

Д-р Христо Карабаджаков

Ръководител на проекта

Д-р Христо Карабаджаков преподава, изследва и координира научни изследвания в HAW Hamburg. Понастоящем той работи върху популизъм, теории и практики на социално признаване, формиране на идентичност, миграция и социално включване от етична гледна точка. Позиционирани на границата, изследванията му трансферират съдържания едновременно към теорията и към практиката.

Катарина Щраух

Катарина Щраух е завършила социология и хуманитарни науки с фокус върху междурелигиозната и интеркултурната комуникация. Тя има допълнителна квалификация като професионален инструктор и консултант на уязвими групи.
Нейна основна професионална задача е да подкрепя и придружава хора и проектни екипи, работещи в образователния и социалния сектор.

За контакти: strauch.katharina@gmail.com